In the Army

In English
I carried out my compulsory military service in Helsinki Air Defense Regiment 1976-77. This military unit was (and still is) famous about good work when defensing Helsinki in the Second World War. When I was in the NCO (Non Commissioned Officer) School and in the Reserve Officers Training Corps, I was in both place selected also as the chief editor of the publication of the course. This position afforded me a splendid place to photograph every day life in the Finnish army in the 1970’s.

Suomeksi
Suoritin varusmiespalvelukseni Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä (HelItr) 1976-77. Rykmentin huomattavin sotasaavutus on hyvin onnistunut Helsingin ilmapuolustus talvi- ja jatkosodassa toisen maailmansodan aikaan. Ollessani reservin aliupseerikoulussa ja myöhemmin reserviupseerikoulussa tulin molemmissa valituksi kurssijulkaisun päätoimittajaksi. Tämä tehtävä tarjosi hienon mahdollisuuden kuvata varusmiesten jokapäiväistä elämää Suomen armeijassa 1970-luvulla.

The chief editor of the publication of the Reserve Officers Training Corps course no 153 (Hurtti Ukko)

RUK:n kurssin 153 (Hurtti Ukko) -kurssijulkaisun päätoimittaja työpaikallaan Kanakopissa.

The publication was prepared in the dark hours of the night in the house called “Chicken hut”

Kurssijulkaisu valmistui yön pimeinä tunteina Kanakopiksi ristityssä talossa.


You can order a picture by all rights. Read more on the page HOW TO BUY A PICTURE FILE?

Updated 15.10.2020


The photographer-soldier- serviceman under field conditions.

Varusmies-sotilas-valokuvaaja kenttäolosuhteissa.


The publication of the course 153 –

RUK-kurssin 153 kurssijulkaisu:


You can order a picture file by all rights. Read more:

HOW TO BUY A PICTURE FILE?

To the FRONT PAGE

All the keywords of this page:

HelItr; HELITR; 23 ItK 61; Sergei; Hyrylä; Hyrylän varuskunta; SA Int; Hyrylän varuskunta; SA Int; Jalkaväenkivääri M/27; Pystykorva; Hyrylä; Hyrylän varuskunta; Lohtaja; Ilmatorjunta; Boforsin 40 millimetrin ilmatorjuntakanuuna; Bofors 40 mm; Bofors 40 mm automatkanon; RAuk; RAuk/HelItR; Parola; Panssarivaunu; Utti; Utti airport; 6346 – Douglas C-53C-DO – OH-LCH – DO-11 – OH-LCH; DOUGLAS DC-3; DC-3; OH-11; Hughes MD500; HH-1; RUK; RUK 153; RUK 8.12.1976 – 17.3.1977; Hurtti Ukko; Tulenjohto; Varvara Schantin; Varvaran patsas; Reserviupseerikoulu; Veikko Haukkavaara; ilmatorjunta; officer candidate; the Reserve Officers Training Corps course no 153